EEGE models

MODELBOUW MARINE VAARTUIGEN IN PLASTIC

 

Dokkum/Wildervank klasse
De Dokkumklasse was een serie van 18 mijnenvegers die in de jaren vijftig van de 20e eeuw gebouwd zijn voor de Koninklijke Marine. De Wildervankklasse (14 schepen) werd in dezelfde periode gebouwd en was vrijwel identiek.

Schepen


Dokkumklasse
Naam Naamsein In dienst van/tot Verkocht aan
Hr.Ms. Dokkum (1) M801 1955-1985 en 1994-1997 Fa Agterhuis te Hattem
Hr.Ms. Hoogezand M802 1955-1993 R. Zorn te Haarlem
Hr.Ms. Roermond M806 1955-1995 via via aan Zeekadetkorps Lemmer
Hr.Ms. Naaldwijk M809 1955-2000 geschonken aan Prins Willem Zeeverkenners Haarlem
Hr.Ms. Abcoude M810 1956-1994 Peruaanse Marine
Hr.Ms. Drachten M812 1956-1999 Fa Agterhuis te Hattem
Hr.Ms. Ommen M813 1956-1997 Fa Agterhuis te Hattem
Hr.Ms. Giethoorn M815 1956-1993 R. Zorn te Haarlem
Hr.Ms. Venlo M817 1956-1993 R. Zorn te Haarlem
Hr.Ms. Drunen (1) M818 1956-1984 Fa Westmaal te Amsterdam
Hr.Ms. Woerden (2) M820 1957-1990 Seaquarium Curaçao
Hr.Ms. Naarden M823 1956-1999 geschonken aan Zeekadetkorps Delfzijl
Hr.Ms. Hoogeveen M827 1956-1999 geschonken aan de Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine

De Hr.Ms. Hoogeveen heeft vanaf 1956 tot 1996 gevaren voor de Koninklijke Marine. Het schip is gebouwd van de bouwwerf De Noord in Alblasserdam en heeft vooral op de Noordzee dienstgedaan. Na de actieve dienst lag de Hoogeveen in het Natte Dok van de oude Rijkswerf Willemsoord te Den Helder. Leden van het bestuur van de Vrienden van de Koninklijke Marine (VVKM) en enkele medewerkers wilden de Hoogeveen behouden. Het schip was in redelijk origineel staat. In 1999 werd de VVKM in de gelegenheid gesteld het schip voor het symbolische bedrag van één gulden te kopen. Na de overdracht naar de VVKM is het schip gerestaureerd. In 2009 is de Hoogeveen in het dok gegaan en de onderkant schoongemaakt en gerepareerd. Verder zijn diverse ruimtes aan boord aangepakt. Al het veegtuig is nog aanwezig. Het streven is om de Hoogeveen een museale status te geven.

Naam Naamsein In dienst van/tot Verkocht aan
Hr.Ms. Staphorst (1) M828 1957-1984 Fa Westmaal te Amsterdam
Hr.Ms. Sittard M830 1956-1999 geschonken aan Zeekadetkorps Harlingen
Hr.Ms. Gemert M841 1956-1993 R. Zorn te Haarlem
Hr.Ms. Veere (1) M842 1956-1984 Fa Westmaal te Amsterdam
Hr.Ms. Rhenen (2) M844 1956-1984 Hofland te Zeist


Wildervankklasse
Naam Naamsein In dienst van/tot Verkocht aan
Hr.Ms. Wildervank M803 1955-1977 Fa Timmermans te Teteringen
Hr.Ms. Steenwijk M804 1956-1969 Fa Rijsdijk te HIA
Hr.Ms. Gieten M805 1956-1969 Fa Rijsdijk te HIA
Hr.Ms. Waalwijk (2) M807 1956-1977 Fa Timmermans te Teteringen
Hr.Ms. Axel M808 1956-1974 Oman
Hr.Ms. Aalsmeer M811 1956-1974 Oman
Hr.Ms. Meppel M814 1956-1977 Fa Timmermans te Teteringen
Hr.Ms. Giethoorn M815 1956-1993 R. Zorn te Haarlem
Hr.Ms. Lochem M816 1956-1969 Fa Rijsdijk te HIA
Hr.Ms. Goes M819 1956-1977 Fa Timmermans te Teteringen
Hr.Ms. Leersum (2) M822 1957-1977 Fa Timmermans te Teteringen
Hr.Ms. Sneek M824 1957-1969 Fa Rijsdijk te HIA
Hr.Ms. Grijpskerk M826 1956-1993 door Fa Zorn te Haarlem verschroot
Hr.Ms. Elst M829 1956-1970 Ethiopië
Hr.Ms. Lisse M843 1957-1969 Fa Rijsdijk te HIA

Legenda

(1) = later omgebouwd tot mijnenjager
(2) = later omgebouwd tot duikvaartuig

N.B. De data zoals hierboven weergegeven zijn van eerste indienststelling tot afvoer uit de sterkte, dit aangezien veel schepen wél operationeel gereed waren maar niet altijd in dienst vanwege de roulatie in conservatie en onderhoud. Gezien het feit dat de marine deze schepen in een voorkomend geval wel tot haar beschikking had en kon inzetten is de datum van afvoer uit de sterkte een meer accurate weergave van het aantal jaren dat de mijnenvegers dienst hebben gedaan.

De bouw

De Dokkumklasse schepen zijn in de jaren vijftig gebouwd met steun van de Amerikaanse overheid. De bouw was een onderdeel van het op 2 augustus 1949 ingediende herziene plan Van Holthe. Dit plan voorzag in de aanschaf van in totaal 68 mijnenvegers. Het plan werd gerealiseerd van 1954 tot 1962. In tegenstelling tot de Beemsterklasse waarvan alle schepen in de VS waren gebouwd, werden de schepen uit de Dokkumklasse in Nederland gebouwd.

Het ontwerp

Het ontwerp van de Dokkumklasse, die ook wel de WU-klasse wordt genoemd, was gebaseerd op standaard stafeisen opgesteld in West-Europese Unie verband. Door deze stafeisen zijn er in veel landen schepen gebouwd van de WU-klasse, waaronder toenmalig West-Duitsland, Engeland en Frankrijk. Deze schepen vertonen dan ook zeker gelijkenis met de Dokkum- en Wildervankklasse. Ze waren gebouwd als kustmijnenvegers die hoofdzakelijk binnen de territoriale wateren opereerden.

De bouwmaterialen

De schepen zijn gebouwd van hout, over aluminium spanten. Dit is gedaan om het schip amagnetisch te maken. Ook zijn in het schip zo veel mogelijk a-magnetische materialen verwerkt.

Op het aluminium skelet, wat hoofdzakelijk is geklonken, is een dubbele huid aangebracht met een tussenlaag van in Aspro gedrenkt linnen. De buitenhuid is teak, de binnenhuid van mahonie en de dekken zijn van Redwood of teak en het achterdek van Peroba de Campos. De dekhuizen zijn van aluminium met oorspronkelijk een open brug, welke in de jaren zeventig is vervangen door een dichte brug.

Uit deze klasse werden vier schepen verbouwd tot mijnenjager en drie anderen tot duikvaartuig. Voor de namen van deze schepen is gekozen voor de namen van middelgrote en kleine Nederlandse gemeenten.

Bekostiging

De schepen van de Dokkumklasse zijn vrijwel identiek aan die van de Wildervankklasse. Het grootste verschil tussen de Wildervankklasse en de Dokkumklasse is de bekostiging. De schepen van de Dokkumklasse zijn betaald door de Amerikaanse overheid terwijl de schepen van de Wildervankklasse bekostigd zijn door de Nederlandse regering. Deze regeling was onderdeel van het MDAP voor gemeenschappelijke defensie. Ook is er een verschil in de machinekamer; de Dokkumklasse beschikt over MAN motoren, de Wildervankklasse beschikte over Werkspoor motoren. De schepen van de Wildervankklasse zijn eerder uit de vaart genomen vanwege een grotere kans op carter-explosies (zonder aanwijsbare oorzaak).

Levensloop

Het naamschip Dokkum was het eerste schip dat in dienst werd gesteld, op 26 juli 1955. Daarna volgden Hr. Ms. Hoogezand (M802) op 7 november 1955, gebouwd door de Gusto te Schiedam, Hr. Ms. Naaldwijk (M 809) op 8 december 1955, gebouwd door de werf De Noord te Alblasserdam en Hr. Ms. Wildervank (M 803) op 28 december 1955, gebouwd door de Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch te Amsterdam. De resterende 27 schepen van deze klasse kwamen in 1956 in dienst. In het begin van de jaren zestig werden vijf vaartuigen (3 Dokkum- en 2 Wildervankklasse) verbouwd tot duikvaartuig: een moederschip voor duikers. Later in de jaren zestig werden er nog eens vier schepen van de Dokkumklasse verbouwd tot mijnenjager. Vanaf eind van de jaren zeventig begon men met het uit dienst nemen van de schepen. Eerst alleen schepen van de Wildervankklasse, later ook schepen van de Dokkumklasse. Bij de ingebruikname van de mijnenjagers van de Alkmaarklasse werden de jagers en duikvaartuigen van de Dokkumklasse overbodig. Een aantal mijnenvegers is nog tot in de jaren negentig in gebruik gebleven.

Van de Dokkumklasse zijn 3 schepen in dienst bij het Zeekadetkorps: de ex-M830 Sittard, de ex-M823 Naarden en de ex-M806 Hr. Ms. Roermond. De ex-M830 Sittard bij zkk Harlingen, de ex-M823 Naarden bij zkk Delfzijl, de ex-M806 Roermond bij zkk Lemmer. De Sittard en Naarden en de Roermond zijn volledig operabel. Hr. Ms. Naaldwijk is in gebruik bij Scouting in Haarlem. ex Hr. Ms. Hoogeveen ligt in Den Helder bij het marinemuseum en is niet meer operabel, wel is het gehele veegtuig nog aan boord. Ex Hr. Ms. Abcoude is nog steeds in actieve dienst als opnemingsvaartuig bij de Peruaanse marine onder de naam BAM Zimic.

Bron: Wikipedia

 

Dokkum/Wildervank klasse Dokkum/Wildervank klasse